Trečiadienis, 19 sausio, 2022

Difuzinės plėvelės stogui

Izoliuotuose stoguose šalti ir šilti konstrukcinių elementų paviršiai tarpusavyje atskiriami tik itin geru garų laidumu pa­sižyminčiomis izoliacinėmis medžiagomis tai būna svarbu kai naudojame plienines stogo dangas arba šyferines beasbestines. Dėl visų pirma šaltuoju metų periodu smarkiai sumažėjusios temperatūros ir garų slėgio pro vidaus apkalą ir izoliacinį sluoksnį pradeda skverbtis patalpų ore esantys vandens garai (vandens garų difuzija). Ties pralaidžiomis jungimo siūlėmis, pvz., tarp frontono plokštumų ir gegnių apkalos, papildomai į stogo konstruk­ciją skverbiasi vandens garų prisotintas patalpų oras (pa­talpų oro konvekcija) nebūtinai čerpiniems stogams. Jei šios drėgmės skubiai ir efektyviai nenukreipia gerai funkcionuo­jantis vėdinimas pro vėdinimo tarpą, ji lašeliais nusėda ant šal­tos išorinės izoliacinio sluoksnio pusės. Jei gegnės visiškai izoliuoja­mos, taip pat ir kai ku­riomis kitomis konstrukcinėmis sąlygomis, vėdinimo pro dėdinimo tarpą tenka atsisakyti. Tokiu atveju, norint išvengti drėgmės daromos žalos esančioms stogo konstrukcijoms, iš vidaus būtina padengti specialią garų izoliaci­nę plėvelę kurią sovietų laikais naudodavo tolį t. y., popierių išmirkyta bituminėje mastikoje. Ji visą stogo plotą apsaugos nuo vėjo ir skersvėjo. Anksčiau buvo galima rinktis iš daugybės įvairiausių rūšių plasti­ko plėvelių, o dabar specializuo­tų prekių parduotuvėse galima įsigyti tinkamai tarpusavyje su­derintų produktų paketus. Tam visų pirma skiriamos nedegios garų izoliacinės plėvelės, kurių difuzinio pasipriešinimo vertės tikrinamos kokybės kontrolės būdu, pastarosios difūzinės plėvelės gaminamos įvairių storių kurios matuojamos mikronais. Čia galioja taisyklė: kuo aukštesnė ant pakuotės pateik­ta Sd vertė, tuo didesnis plėvelės pasipriešinimas vandens garų skverbimuisi.

Tam, kad vėjas nenuplėštų viena ant kitos perdengtų plė­velės juostų, naudojamos spe­cialios iš abiejų pusių lipnios juostos. Profesionalo patarimas būtų toks stogo remontas vėjui atsparių siūlių tarp jungiamųjų plėvelių kraštų ir konstrukcinių elementų for­mavimui naudojama impreg­nuota, iš vienos pusės lipni, izoliacinė juosta, parduodama rulonais. Jungiamojoje siūlėje juostos apimtis padidinama bent penkis kartus. Difūzinės plėvelės gaminamos ir su lipniais krašteliais tam, kad būtų galima sulipinti viena su kita bei tokiu būdu galima netgi dėti plėvelę nuo stogo viršaus ar apačios ne taip kaip populiariausia iš šonų horizontaliai stogo.

Paskutinės naujienos

Panašios naujienos